ชาขาวกับฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่

สารสกัดด้วยน้ำร้อนจากชาขาว (แช่ใบชา 2 ก. ในน้ำร้อน 100 มล. นาน 5 นาที) ความเข้มข้น 10-100 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (HT-29) โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 87 มคก./มล. แต่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์ปกติ (HDF-a) สารสกัดมีผลยับยั้งเซลล์มะเร็ง โดยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ caspase-3, -8, และ -9 ที่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ (apoptosis) นอกจากนี้สารสกัดที่ความเข้มข้น 5-25 มคก./มล ยังมีฤทธิ์ป้องกัน DNA ของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของหนู (3T3-L1) จากการถูกทำลายด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารสกัดน้ำจากชาขาวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี ferric reducing antioxidant power, DPPH radical scavenging, nitric oxide radical scavenging, hydroxyl radical scavenging และ superoxide anion radical scavenging ดังนั้นสรุปได้ว่า ชาขาวมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการทำลาย DNA ในเซลล์ปกติจากอนุมูลอิสระด้วย

Food Chemistry 2015;169:401-10.