สารต้านการอักเสบจากปัญจขันธ์

สารใหม่ที่สกัดได้จากส่วนเหนือดินของปัญจขันธ์ ได้แก่ 20-oxo-21-nordammar-22, 24-diene saponins, 21-norgypenosides A (1) และ B (2) ความเข้มข้น 10 และ 100 มคก./มล. มีฤทธิ์ลดการอักเสบ เมื่อทดสอบในเซลล์ macrophage RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ โดยจะลดการแสดงออกของยีนของสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ ได้แก่ interleukin (IL)-1β, cyclooxygenase (COX)-2 และ tumor necrosis factor (TNF)-α

J Agric Food Chem 2013;6:12646-52.