คำถาม : ชาดอกชบา
  • อยากทราบว่า ชาดอกชบาสามารถลดความดัน โดยไม่ต้องใช้ยาได้มั้ยคะ เพราะปีที่แล้วมีการขายดอกชบาเพื่อใช้ในการดื่มลดความดันกันเป็นจำนวนมากค่ะ แล้วดอกชบามีฤทธิ์รักษาอะไรบ้างคะ ตอบ
  • Date : 28/6/2567 17:16:00
คำตอบ : ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาทางคลินิกของดอกชบา (Hibiscus rosa-sinensis) ต่อการลดความดันโลหิตสูงในคนที่ชัดเจนค่ะ มีเพียงตัวอย่างการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่า ให้สารสกัดน้ำจากดอกชบาขนาด 100 มก./กก. แก่หนูแรท ผ่านทางปาก เป็นเวลา 7 วัน มีผลช่วยลดความดันโลหิตในหนูแรท (1) และทดสอบให้สารสกัดจากดอกชบาขนาด 100 และ 300 มก./กก. แก่หนูแรท ผ่านทางปาก เป็นเวลา 6 สัปดาห์ มีผลช่วยลดความดันโลหิตในหนูแรท (2) อย่างไรก็ตาม การดื่มชาดอกชบาเพื่อลดความดันโลหิตสูงควรมีข้อมูลการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติม และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควรพบแพทย์และใช้ยารักษาตามคำแนะนำของแพทย์

สำหรับงานวิจัยของดอกชบา มีตัวอย่างการศึกษา เช่น มีฤทธิ์ลดการสร้างเซลล์ไขมัน (adipogenesis) ในหลอดทดลอง (3) ฤทธิ์รักษาแผลในหนูแรท (4) ยับยั้งเซลล์มะเร็งผิวหนัง melanoma ในหลอดทดลอง (5) และยับยั้งเชื้อจุลชีพในหลอดทดลอง (6) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงการทดสอบในระดับหลอดทดลองหรือสัตว์ทดลองเท่านั้น การใช้ประโยชน์ของดอกชบาเพื่อรักษาบรรเทาอาการต่าง ๆ ควรมีการศึกาทางคลินิกเพิ่มเติมค่ะ

อ้างอิง :
1. Amthaghri S, Amssayef A, Slaoui M, Eddouks M. Antihypertensive and vasorelaxant effects of Hibiscus rosa-sinensis through angiotensin-converting enzyme-2 (ACE-2), and Ca2+ channels pathways. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2022. doi: 10.2174/1871529X22666220329190331.
2. Mohan M, Khade B, Shinde A. Effect of A-HRS on blood pressure and metabolic alterations in fructose-induced hypertensive rats. Nat Prod Res. 2012;26(6):570-4. doi: 10.1080/14786419.2010.534473.
3. Lingesh A, Paul D, Naidu V, Satheeshkumar N. AMPK activating and anti adipogenic potential of Hibiscus rosa sinensis flower in 3T3-L1 cells. J Ethnopharmacol. 2019;233:123-130. doi: 10.1016/j.jep.2018.12.039.