คำถาม : อาร์ติโช๊ค
  • อาร์ติโช๊ค ทานในผู้ป่วยที่แพ้เกษรดอกไม้ได้ไหมค่ะ
  • Date : 28/6/2567 16:43:00
คำตอบ : Artichoke เป็นพืชในวงศ์ทานตะวัน จึงควรระมัดระวังการใช้ในผู้มีอาการแพ้พืชในวงศ์ทานตะวัน และมีรายงานผู้ที่แพ้โปรตีนบางอย่างที่พบใน artichoke โดยการรับประทานหรือสัมผัสหลายครั้งหรือช่วงเวลานาน ซึ่งก่อให้เกิดอาการแพ้ได้แก่การอักเสบบริเวณผิวหนังและเกิดอาการคัน ลมพิษ ปากและลิ้นบวม คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง คัดจมูก น้ำมูกไหล เป็นต้น แต่พบได้น้อย สำหรับผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้ ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับสารก่อภูมิแพ้ เช่น เกสรดอกไม้ ฝุ่น ไรฝุ่น ที่อยู่ในอากาศโดยการหายใจ ดังนั้นการได้รับโดยการรับประทานอาจไม่ส่งผลต่ออาการแพ้ นอกจากจะมีประวัติการแพ้อาหารบางอย่าง ก็อาจก่อให้อาการแพ้ได้เช่นกัน ดังนั้นควรสังเกตอาการหลังจากรับประทาน หากมีอาการดังกล่าวควรรับประทานยาแก้แพ้หรือไปพบแพทย์

อ้างอิง :
- จุลสารฉบับที่ 36(2) (มกราคม 2562) อาร์ติโช๊ค globe artichoke
- Macchia L, Passaro SB, Gioia Rd, Kourtis G, Caiaffa MF, Tursi A. Allergy to artichoke: A case report. REV FR ALLERGOL. 2004;44(8):646-8.doi:10.1016/j.allerg.2004.10.005.