คำถาม : วิธีสกัดแทนนิน
  • ขอรบกวนนิดนึงนะคะคือมีวิธีสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลัง ใบกระถิน และใบไมยราบมั้ยคะ เพื่อไปบำบัดน้ำเสียอ่ะค่ะ
  • Date : 28/6/2567 16:25:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล การสกัดสารกลุ่มแทนนิน มักใช้วิธีการสกัดด้วยการหมักในตัวทำละลายเช่น แอกอฮอล์ หรือต้มในน้ำร้อน จากนั้นกรองเอาเฉพาะส่วนสารละลายหรือส่วนน้ำมาทำการตกตะกอนแทนนินด้วยวิธี salting out คือทำให้ตกตะกอนด้วยการเติมโซเดียมคลอไรด์ แล้วนำตะกอนที่ได้ไปสกัดซ้ำด้วยอะซิโตน และนำไปกำจัดไขมันออกโดยใช้อีเทอร์สกัดแยกไขมันทิ้งไป จากนั้นนำส่วนสารที่สกัดได้มาเติมโซเดียมคลอไรด์อีกครั้ง เพื่อให้แทนนินตกตะกอนออกมา หรืออาจใช้วิธีสกัดแบบง่ายตามคำแนะนำในหนังสือ การสกัดและตรวจสอบสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คือ
1. ชั่งตัวอย่างพืช 5 กรัม เติม 50% เอทานอล จำนวน 50 มล. ต้มบนอ่างอังไอน้ำด้วยวิธี reflux (การสกัดแบบไหลย้อนกลับ) นาน 30 นาที
2. กรองเก็บสารละลายที่ได้ (filtrate)
3. ระเหย filtrate ให้เกือบแห้งบนอ่างอังไอน้ำ
4. ละลายสารสกัดด้วยน้ำกลั่น 50 มล. โดยใช้ความร้อนช่วย จากนั้นกรองผ่านกรวยบุชเนอร์ (buchner funnel) โดยใช้แรงดูดจากสุญกาศ (suction) และใช้สารช่วยกรอง (filter aid)
5. เติม 10% sodium chloride 1 มล. กรองเก็บ filtrate ไว้ทดสอบ

นอกจากนี้ สำหรับวิธีการสกัดแทนนินจากพืช เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
1. ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี. (2551) สารสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลังเพื่อการบำบัดคุณภาพน้ำเสีย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.
DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2008.812
2. เอกสารประกอบการอบรมการสกัดแทนนินจากใบหูกวาง: วิธีเตรียมอย่างง่ายและประยุกต์ใช้ในปลาสวยงาม
https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25610923113915_395590.pdf
3. ภีรติย์ ชินโรจน์บวรกุล. (2557) ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยน้ำว้าเป็นสารสร้างตะกอนชีวภาพ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.
DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2014.30 4. อดิศักดิ์ อภิธะนัง. (2559) การควบคุมแอคทีโนมัยซีสและการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาโดยใช้แทนนินจากใบชา. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่
http://mdc.library.mju.ac.th/thesis/2561/adisak_apithanang/fulltext.pdf