คำถาม : รากสามสิบบำรุงน้ำนม
  • ขอสอบถามหน่อยค่ะ สมุนไพรรากสามสิบบำรุงน้ำนมไหมค่ะ พอดีว่าให้น้องกินนมอยู่ค่ะ
  • Date : 30/5/2567 16:41:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล พบรายงานการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับฤทธิ์กระตุ้นน้ำนมในสตรีให้นมบุตรหลังคลอดของสมุนไพรรากสามสิบ แต่ส่วนใหญ่เป็นการใช้ในรูปแบบตำรับยา ซึ่งมีการผสมตัวยาหรือสมุนไพรชนิดอื่นๆ ด้วย ทำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่า เป็นผลที่เกิดจากรากสามสิบเพียงอย่างเดียว และแม้ว่าจะยังไม่มีรายการอาการข้างเคียงต่อมารดาจากการใช้สมุนไพร แต่ในด้านความปลอดภัยถือว่าข้อมูลที่มียังมีไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลเสีย ดังนั้นจึงให้ข้อแนะนำว่าในระยะให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรไปก่อน เพราะอาจมีสารจากสมุนไพรบางชนิดหลั่งออกมาทางน้ำนม ซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียต่อทารกได้ค่ะ

เอกสารอ้างอิง
Drugs and Lactation Database (LactMed®) [Internet]. Wild Asparagus.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501813/