คำถาม : การสกัดสาร
  • ถ้าเราใช้เอทานอลในการสกัดสารแล้วนำมาระเหยออกแล้วความขมจะยังอยู่ในสารที่เราสกัดไหมคะ
  • Date : 30/5/2567 15:18:00
คำตอบ : การใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายในการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร เมื่อระเหยตัวทำละลายออกไปจะไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติของสารสำคัญ หากสารสำคัญที่เหลืออยู่มีรสขม สารสกัดที่ได้ก็จะมีความขมอยู่ค่ะ