คำถาม : สารสำคัญที่พบในสารสกัดน้ำใบทุเรียนเทศ
  • สารสำคัญที่พบในใบทุเรียนเทศ ที่ได้จากการสกัดด้วยน้ำมีอะไรบ้างคะ
  • Date : 30/4/2567 16:14:00
คำตอบ : สารสกัดน้ำจากใบทุเรียนเทศพบสารสำคัญ ได้แก่ กลุ่มสารประกอบฟีนอลลิก เช่น rutin, kaempferol-3-O-rutinoside, luteolin, homoorientin, tangeretin, genistein, glycitein, taxifolin, catechin, gallocatechin, epicatechin gallate สารกลุ่ม anthraquinones เช่น emodin และยังพบสารกลุ่มอื่นๆ เช่น saponins, condensed tannins, flavonoids และสาร glycosides

อ้างอิง :
1. Nawwar, M., Ayoub, N., Hussein, S. et al. Flavonol triglycoside and investigation of the antioxidant and cell stimulating activities of Annona muricata Linn. Arch Pharm Res. 2012;35:761–7.
2. George VC, Kumar DR, Suresh PK, Kumar RA. Antioxidant, DNA protective efficacy and HPLC analysis of Annona muricata (soursop) extracts. J Food Sci Technol. 2015 Apr;52(4):2328-35. doi: 10.1007/s13197-014-1289-7.
3. Gavamukulya Y, Abou-Elella E, Wamunyokoli F, AEl-Shemy H. Phytochemical screening, anti-oxidant activity and in vitro anticancer potential of ethanolic and water leaves extracts of Annona muricata (Graviola). Asian Pac J Trop Biomed 2014;4(1):930-9.