คำถาม : มะละกอกับใบบัวบกใช้ด้วยกันได้ไหมคะ
  • ขออนุญาตรบกวนนะคะพอดีว่าดิฉันอยากทำแบรนด์สบู่เลยจะขอสอบถามว่ามะละกอกับใบบัวบกสามารถใช้ด้วยกันได้ไหมคะ แล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรไหม
  • Date : 30/4/2567 16:00:00
คำตอบ : อ้างอิงจากคู่มือการผลิตเครื่องสำอางขั้นพื้นฐาน กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อการเตรียมสมุนไพรเพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในสบู่
มะละกอ เตรียมโดยนำผลสุกมาปอกเปลือก ปั่นให้ละเอียด กรองด้วยผ้าขาวบาง และนำน้ำที่กรองได้ไปใช้ผสมในสบู่ และควรระวังการผลมะละกอดิบ เนื่องจากในยางมะละกอมีเอนไซม์ปาเปนซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรตีน จึงอาจทำให้ระคายเคืองผิวหนังได้
ใบบัวบก เตรียมโดยการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ เนื่องจากสารสำคัญที่มีคุณสมบัติด้านเครื่องสำอาง ได้แก่ asiatic acid, madecassic acid, asiaticoside และ madecassoside ในใบบัวบกต้องอาศัยการสกัดด้วยแอลกอฮอล์
สามารถนำมะละกอผสมกับใบบัวบกได้โดยไม่มีผลข้างเคียง แต่ต้องทดลองปรับเปลี่ยนเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมว่าควรใส่ตัวใดมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสูตรของผู้ผลิตเอง แต่โดยหลักการเติมสมุนไพรในสูตรสบู่จะมีหลักการดังนี้
- สารสกัดน้ำ ให้ทดแทนในส่วนน้ำ ลดปริมาณน้ำที่ใช้ตามน้ำหนักของสารสกัดที่เติมเข้ามา ขนาดสูงสุดที่ใช้ได้ คือ แทนที่ปริมาณน้ำทั้งหมดในสูตร แต่ในกรณีที่เป็นน้ำคั้นพืชที่ไม่สามารถทนความร้อนได้ ไม่ควรใช้แทนที่น้ำทั้งหมด เพราะความร้อนอาจะทำลายสารสำคัญต่างๆ ในสารสกัดได้ อย่างไรก็ตาม การใช้สารสกัดน้ำต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนเชื้อรา เมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานาน
- สารสกัดในน้ำมัน ให้ใช้แทนที่ส่วนน้ำมันที่ใช้ โดยไม่ต้องลดปริมาณด่าง
- สารสกัดแอลกอฮอล์ สามารถเติมตามเปอร์เซนต์ที่ต้องการ โดยไม่ต้องปรับสัดส่วนสูตร โดยให้เติมภายหลังผสมสบู่กับน้ำด่างเข้าด้วยกันแล้ว
- ผงสมุนไพรสด ให้เติมสมุนไพรภายหลังผสมสบู่กับด่างเข้าด้วยกันแล้ว โดยไม่ต้องปรับลดสัดส่วนสูตร

อ้างอิง : คู่มือการผลิตเครื่องสำอางขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข