คำถาม : เอารางจืดมาต้มน้ำกินได้ไหมครับ
  • เอารางจืดมาต้มน้ำกินได้ไหมครับ
  • Date : 30/4/2567 15:58:00
คำตอบ : รางจืด เป็นยารสเย็น ใบกินแก้ไข้ ถอนพิษ ปรุงเป็นยาเขียว ลดความร้อนในร่างกาย นำสามารถนำใบมาต้มน้ำดื่มได้ค่ะ โดยขนาดที่แนะนำให้รับประทานตามคู่มือการใช้ในบัญชียาจากสมุนไพร คือ ใช้ผงใบ 2 - 3 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร รับประทานวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารหรือเมื่อมีอาการ เพื่อบรรเทาอาการไข้ หรือการใช้ตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน แนะนำให้ใช้ใบสด 5-10 ใบ ต้มน้ำสะอาด 1 ลิตร ต้มไฟกลางให้เดือดนาน 15 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น กรองเฉพาะส่วนน้ำดื่ม หลังจากต้มแล้วแนะนำว่าให้เก็บในภาชนะที่สะอาดและปิดฝามิดชิด และก่อนนำมาดื่มทุกครั้งให้สังเกตลักษณะสีและกลิ่นของน้ำต้มสมุนไพรว่าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ หากมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือเหม็นบูดและมีตะกอนขุ่น อาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ หากมีลักษณะเช่นนั้นไม่ควรดื่มต่อ ให้ทิ้งและเตรียมใหม่ค่ะ

อย่างไรก็ตามการใช้รางจืดยังมีข้อควรระวังที่สำคัญคือ การใช้ร่วมกับยาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรางจืดอาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง หากต้องการดื่มรางจืดโดยที่ต้องมีการใช้ยาหรือรับประทานอาหารเสริมต่างๆ เป็นประจำ แนะนำว่าควรดื่มรางจืดห่างจากการรับประทานยาตามปกติอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ค่ะ