คำถาม : การสกัดส้ม
  • 1.ทำไมถึงสกัดส้มด้วยเอทานอลค่ะ
    2.กรดของส้มมีความพิเศษอะไร

  • Date : 30/4/2567 15:55:00
คำตอบ : 1. ชนิดและความเข้มข้นของตัวทำละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณของสารสำคัญในสมุนไพรที่ต้องการสกัดออกมา โดยหลักการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิด จะเลือกใช้ตัวทำละลายและวิธีการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าต้องการสกัดสารสำคัญใดจากพืชสมุนไพรนั้น และสารสำคัญนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น สารมีขั้ว (สารละลายน้ำ) สารกึ่งมีขั้ว (สารละลายแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่จะใช้ตัวทำละลาย 80-95% เอทานอลหรือเมทานอล) และสารไม่มีขั้ว (ไม่ละลายน้ำ) ดังนั้นการสกัดที่ใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายจะได้สารกลุ่มกึ่งมีขั้ว เช่น แทนนิน โพลีฟีนอล ฟลาโวนอล เทอร์ปีนอยด์ สเตอรอล อัลคาลอยด์ เป็นต้น

2. กรดที่พบในส้ม คือ กรดซิตริก (citric acid) เป็นกรดอินทรีย์ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง การแพทย์ เช่น ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร ปรับค่าสภาวะกรดด่าง ป้องกันการถูกออกซิไดซ์หรือยับยั้งการเกิดสีน้ำตาล ใช้เป็นสารกันหืน สารกันเสีย ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น

อ้างอิง : Pandey A, Tripathi S. Concept of standardization, extraction and pre phytochemical screening strategies for herbal drug. J Pharmacogn Phytochem. 2014;2(5): 115-9.