คำถาม : การระเหยตัวทำละลาย
  • การสกัดสารแทนนินในพืชโดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย เเละถ้าหากจะระเหยเอทานอลออกสามารถใช้วิธีใดได้บ้างครับ พอดีต้องการเฉพาะตัวของแทนนิน
  • Date : 30/4/2567 15:53:00
คำตอบ : สามารถทำได้โดยนำสารสกัดไประเหยเอาตัวทำละลาย (เอทานอล) ออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ เช่น rotary evaporator หรือ freeze dryer หรือตั้งบนหม้ออังไอน้ำ แต่หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถระเหยแอลกอฮอล์ออกได้โดยใส่สารสกัดในภาชนะปากกว้างและตั้งไว้บริเวณที่อากาศถ่ายเทปล่อยให้ตัวทำละลายหระเหยเองแต่จะให้เวลานาน หรืออาจใช้ความร้อนช่วยให้ตัวทำละลายระเหย โดยแช่ภาชนะที่มีสารสกัดอยู่ในหม้อที่มีน้ำร้อนที่ตั้งบนเตาไฟหรือเตาไฟฟ้า โดยไม่ตั้งภาชนะที่มีสารสกัดอยู่เบาเตาไฟโดยตรงเพราะอาจทำให้ติดไฟได้และอาจทำให้สารสกัดไหม้ได้เมื่อตัวทำละลายแห้ง อย่างไรก็ตามการใช้ความร้อนอาจทำให้สารสำคัญบางชนิดสลายตัวได้ อย่างไรก็ตามสารสกัดที่ได้หลังระเหยตัวทำละลายออกจะได้สารสกัดหยาบ (crude extract) ที่มีองค์ประกอบของสารหลายชนิด หากต้องการสารแทนนินอย่างเดียวจะต้องนำสารสกัดที่ได้ไปแยกสารอีกหลายขั้นตอน เช่น การแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟี ทั้งนี้วิธีการแยกสารอาจแตกต่างกันในพืชแต่ละชนิดซึ่งหากยังไม่มีรายงานการวิจัยก่อนหน้าอาจต้องมีการทดลองศึกษาด้วยตัวเอง โดยในการค้นหารายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชที่สนใจสามารถสืบค้นได้จากชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช และใส่คำสืบค้น keyword ที่สนใจ ใน search engine เช่น Google และการสืบค้นด้วยคำภาษาอังกฤษจะได้ข้อมูลมากกว่าภาษาไทย