คำถาม : ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยกับยา warfarin
  • ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุย มีส่วนประกอบ คือ เต็งซิม กั๊วกิง เลี้ยงเคี้ยว กิกแก้ กิมงิ่งฮวย ที่มีฤทธิ์เย็น ช่วยในการลดไข้ ลดความร้อนในร่างกาย ตัวยาสมุนไพรจีน ดังกล่าว มีฤทธิ์ต่อยา warfarin อย่างไรคะ
  • Date : 30/4/2567 15:49:00
คำตอบ : พบรายงานว่ากั๊วกิง หรือ Puerariae lobata (Willd.) Ohwi มีผลต้านฤทธิ์ยาวาร์ฟาริน โดยการทดสอบป้อนกั๊วกิงร่วมกับยาวาร์ฟารินให้แก่หนูแรท มีผลเพิ่มการทำงานของ CYP ในตับ ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงยาวาร์ฟารินในตับเพิ่มมากขึ้น และกั๊วกิงยังให้ผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ vitamin K epoxide reductase (VKOR) ซึ่งเกี่ยวของกับการผันกลับของวิตามินเคจากรูป epoxide ไปเปน vitamin K reduced ที่จําเป็นต่อปัจจัยในการแข็งตัวของเลือด ร่วมถึงมีผลลดการทำงานของ thrombomodulin (TM) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบต้านการแข็งตัวของเลือด จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานพร้อมกับยาวาร์ฟาริน เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพการรักษาของวาร์ฟารินลดลง ส่วนสมุนไพรอีก 4 ชนิด ยังไม่พบรายงานการเกิดอันตรกริยาต่อยาวาร์ฟารินค่ะ

ส่วนประกอบในยาน้ำเขากุย
  เต็งซิม Juncus effusus L.
  กั๊วกิง Puerariae lobata (Willd.) Ohwi
  เลี้ยงเคี้ยว Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
  กิกแก้ - ผักคาวตอง Platycodon grandiflorum A.DC.
  กิมงิ่งฮวย- ดอกสายน้ำผึ้ง Lonicera japonica Thunb.

อ้างอิง :
- ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร จากคลินิกหัวเฉียวแผนแพทย์จีน และหนังสือคู่มือการใช้สมุนไพรไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- Ge B, Zhang Z, Zuo Z. Radix Puerariae lobatae (Gegen) suppresses the anticoagulation effect of warfarin: a pharmacokinetic and pharmacodynamics study. Chin Med. 2016 Feb 27;11:7. doi: 10.1186/s13020-016-0078-9.
- Ge B, Zhang Z, Lam TT, Zuo Z. Puerarin offsets the anticoagulation effect of warfarin in rats by inducing rCyps, upregulating vitamin K epoxide reductase and inhibiting thrombomodulin. Biopharm Drug Dispos. 2017 Jan;38(1):33-49. doi: 10.1002/bdd.2054.