คำถาม : สารเคมีที่สำคัญ
  • สารเคมีที่สำคัญในขันทองพยาบาท,ข้าวเย็นเหนือ,ตะไคร้,มะขามป้อม,มะดูก,กัญชา,มะพร้าวไฟ
  • Date : 29/3/2567 17:50:00
คำตอบ : 1. ขันทองพยาบาท สารสำคัญ คือ สารกลุ่ม diterpenoids ได้แก่ suremulol C, helioscopinolide A, suregadolides, bannaringaolide A, suremulol A เป็นต้น
2. ข้าวเย็นเหนือ สารสำคัญ คือ สารกลุ่ม steroidal saponins ได้แก่ dioscin, protodioscin, ethylprotodioscin, gracillin และ methylprotogracillin เปนตน
3. ตะไคร้ สารสำคัญจะเป็นสารในน้ำมันหอมระเหย ได้แก่ menthol, cineole, camphor, linalool เป็นต้น
4. มะขามป้อม สารสำคัญ คือ สารกลุ่มแทนนิน เช่น chebulagic acid, chebulanin, chebulic acid, corilagin, สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่น catechin, epigallocatechin 3-gallate, kaempferol, quercetin และวิตามินซี เป็นต้น
5. มะดูก (Siphonodon celastrineus Griff.) สารสำคัญ คือ สารกลุ่ม triterpenes ได้แก่ pristimerin, 3β-acetoxy-11α-benzoyloxy-13β-hydroxyolean-12-one, 21β-hydroxy3-oxo-2,3-secours-12-en-2-oic acid, 25-hydroxyfriedelane-3,21-dione เป็นต้น
6. กัญชา สารสำคัญ คือ สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ ได้แก่ Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD)
7. มะพร้าวไฟ (Cocos nucifera L.) สารสำคัญ คือ กรดไขมัน ได้แก่ capric acid, lauric acid, myristic acid, palmitic acid, linoleic acid, oleic acid และสารประกอบฟีนอลิก ได้แก่ caffeic acid, catechin, epicatechin, ferulic acid, gallic acid