คำถาม : ข้อมูลด้านพิษวิทยา
  • อยากทราบด้านพิษวิทยาของขันทองพยาบาท ข้าวเย็นเหนือ ตะไคร้หางนาค มะดูก และกำมะถันเหลืองหน่อยค่ะ
  • Date : 29/3/2567 17:47:00
คำตอบ : 1. ขันทองพยาบาท (Suregada multiflora (A.Juss.) Baill.) ยังไม่พบรายงานความเป็นพิษและการทดสอบพิษ

2. ข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia Kunth subsp. corbularia) ยังไม่พบรายงานความเป็นพิษและการทดสอบพิษ

3. ตะไคร้หางนาค (Rotula aquatica Lour.) รายงานการศึกษาความเป็นพิษของตะไคร้หางนาค พบว่าการป้อนสารสกัด 99% เมทานอลจากราก ขนาด 2,000 มก./กก. (1), สารสกัดน้ำจากราก ขนาด 5-2,000 มก./กก. (2), สารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์, สารสกัดเอทิลอะซีเตท และสารสกัด 70% เอทานอลจากทั้งต้น ขนาด 50-2,000 มก./กก. (3) ไม่ก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันในหนูแรท และไม่ทำให้หนูตาย

4. มะดูก (Siphonodon celastrineus Griff.) ยังไม่พบรายงานความเป็นพิษและการทดสอบพิษ

5. กำมะถันเหลือง (sulfur) การใช้ในรูปแบบรับประทาน ในตำรับยาไทยมีการใช้กำมะถันผสมในตำรับยา ไม่พบในการใช้เดี่ยวๆ กำมะถันมีความเป็นพิษต่ำ แต่การรับประทานขนาดสูงอาจทำให้รู้สึกแสบร้อนทางเดินอาหารและท้องเสีย สำหรับการใช้ภายนอกอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ หากหายใจผงกำมะถันอาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ และผงกำมะถันจะทำให้เกิดอันตรายมากขึ้นเมื่อเผาให้เกิดควันและสูดเข้าปอด หรือรวมกับน้ำหรือไอน้ำในอากาศ เกิดเป็นเป็นกรดกำมะถัน

อ้างอิง:
1.Vysakh A, Jayesh K, Helen LR, Jyothis M, Latha MS. Acute oral toxicity and anti-inflammatory evaluation of methanolic extract of Rotula aquatica roots in Wistar rats. J Ayurveda Integr Med. 2020;11(1):45-52. doi: 10.1016/j.jaim.2017.09.007.
2.Mengi SA, Bakshi VJ. Evaluation of the aqueous extract of Rotula aquatica roots in acute and chronic inflammatory conditions in rats. Pharm Biol. 2009;47(6):491-5.
3.Kamurthy H, Nampally S, Dontha S. Anti-inflammatory activity of Rotula aquatica Lour. in albino rats. Inter J Pharm Sci Drug Res. 2014;6(1):48-51.