คำถาม : น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้ม
  • สกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มด้วยวิธีสกัดน้ำมันร้อน และเราจะแยกน้ำมันจากพืขกับน้ำมันหอมระเหยยังไง
  • Date : 29/3/2567 17:35:00
คำตอบ : โดยปกติการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มจะใช้วิธีการสกัดโดยการบีบเย็น และการกลั่นด้วยไอน้ำ และแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากน้ำโดยการตั้งทิ้งไว้ให้แยกชั้นกัน ส่วนการสกัดด้วยน้ำมันร้อน โดยการแช่เปลือกส้มในน้ำมันที่ร้อนอยู่ หรือ การนำเปลือกส้มมาทอดกับน้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะพร้าว หรือน้ำมันปาล์ม น้ำมันที่สกัดได้จะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันหมดไม่แยกชั้น และการใช้ความร้อนอาจทำให้น้ำมันหอมระเหย ระเหยออกไปบางส่วน หรือระเหยทั้งหมด ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแลระยะเวลาการสกัด และหากมีน้ำมันหอมระเหยละลายอยู่ในน้ำมันพืช ก็สามารถสกัดออกมาโดยการนำสารสกัดในน้ำมัน ไปแยกเอาน้ำมันหอมระเหยออกจากน้ำมันโยการกลั่นด้วยน้ำ ซึ่งจะแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากน้ำมันที่ไม่ระเหย ดังนั้นหากต้องการน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ควรสกัดเปลือกส้มด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำโดยตรงจะดีกว่า