คำถาม : วิธีหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
  • วิธีหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ มีกี่วิธีอะไรบ้างคะ
  • Date : 29/3/2567 17:28:00
คำตอบ : การหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพร มีหลายวิธี โดยทั่วไปหากไม่ทราบชนิดหรือโครงสร้างทางเคมีที่แน่นอนของสารที่มีต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรนั้น ๆ สามารถหาปริมาณได้โดยหาปริมาณเป็นกลุ่มสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยรวม เช่น

- การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Determination of Total Phenolic Content)
- การหาปริมาณสารกลุ่มฟลาโวนอยด์รวม (Determination of Total Flavonoid Content)
- การหาปริมาณสารกลุ่มแทนนินรวม (Determination of Total Tannin Content)
- การหาปริมาณสารกลุ่มแอนโธไซยานินรวม (Determination of Total Monomeric Anthocyanins Content)
- การหาปริมาณสารไลโคพีน (Determination of Lycopene Content)


นอกจากนี้สามารถอ้างอิงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระได้จากการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน เช่น ABTS assay, FRAP assay, DPPH assay และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับสารมาตรฐานที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เช่น gallic acid, quercetin และ Trolox เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดวิธีวิเคราะห์ต่าง ๆ สามารถสืบค้นได้จากรายงานวิจัยต่าง ๆ

หากทราบชนิดของสารต้านอนุมูลอิสระที่แน่นอน สามารถหาปริมาณสารสำคัญ (quantitative analysis) ของสารสกัดสมุนไพรต่าง ๆ ได้โดยอาศัยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ thin layer chromatography (TLC), spectrophotometry, high performance liquid chromatography (HPLC), gas chromatography (GC) ขึ้นกับชนิดของสาร และสามารถค้นคว้าแนวทางการวิเคราะห์ของสารสำคัญที่ต้องการศึกหา หรือการหาปริมาณสารสำคัญในสมุนไพรที่ต้องการศึกษาได้จาก รายงานการวิจัย โดยสืบค้นด้วย ชื่อสาร ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช หรือการวิเคราะห์ปริมาณสาร สามารถสืบค้นด้วยคำภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย แต่โดยส่วนใหญ่การสืบค้นด้วยภาษาอังกฤษจะได้ข้อมูลรายงานวิจัยมากกว่า

อ้างอิง:
1.Tungmunnithum, D.; Drouet, S.; Hano, C. Phytochemical Diversity and Antioxidant Potential of Natural Populations of Nelumbo nucifera Gaertn. throughout the Floristic Regions in Thailand. Molecules 2022, 27, 681. https:// doi.org/10.3390/molecules27030681
2.Laoung-on, J.; Jaikang, C.; Saenphet, K.; Sudwan, P. Phytochemical Screening, Antioxidant and Sperm Viability of Nelumbo nucifera Petal Extracts. Plants 2021, 10, 1375. https://doi.org/10.3390/plants10071375