คำถาม : ว่านรากสามสิบ
  • ว่านรากสามสิบทำไมมีสีเเดงแล้วรสชาติหวานค่ะ
  • Date : 29/3/2567 17:14:00
คำตอบ : ว่านรากสามสิบ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Asparagus racemosus Willd. เป็นพืชในวงศ์ Asparagaceae ส่วนที่นำมาทำเป็นยาคือส่วนราก สีของรากสามสิบที่ว่ามีสีแดงอาจหมายถึงสีเข้มขี้นซึ่งน่าจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวหากเก็บเกี่ยวช่วงที่ต้นยุบแล้ว รากจะมีการสะสมอาหารสมบูรณ์และมีสารสำคัญมากขึ้น ซึ่งสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต เช่น แป้ง น้ำตาล และ อินูลิน (Inulin) ซึ่งเป็นโพลีแซคคาไรค์ชนิดหนึ่งประกอบด้วยน้ำตาล ฟรุกโตสที่เชื่อมต่อกันเป็นสายยาว จึงอาจทำให้รากสามสิบมีรสหวานขึ้น