คำถาม : หญ้าดอกขาว
  • สอบถามการขึ้นทะเบียน “หญ้าดอกขาว” สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องสำอาง/อาหารเสริม ในรูปแบบสเปรย์พ่นปากได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 29/3/2567 17:13:00
คำตอบ : หญ้าดอกขาว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. หรือ Vernonia cinerea (L.) Less. ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้เป็นองค์ประกอบในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่หญ้าดอกขาวได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในส่วนยาที่พัฒนาจากสมุนไพรในรูปแบบชาชง และลูกกลอนสำหรับลดความยากสูบบุหรี่ และมีการจำหน่ายโดยขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบยาชงหญ้าดอกขาว ดังนั้นสเปรย์พ่นปากที่ใส่สารสกัดหญ้าดอกขาวจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และจะเป็นประเภทไหนนั้นจะต้องปรึกษา “กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร https://herbal.fda.moph.go.th/contract02/”