คำถาม : ขมิ้นชันแคปซูล
  • ขอสอบถามขมิ้นชันแคปซูลใช้กับผู้ป่วยโรคลิ่มเลือดอุดตันได้ไหมคะ ทานยาแอสไพริน ตัวเดียวค่ะ
  • Date : 29/3/2567 17:11:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันและสารเคอร์คูมินในขมิ้นชัน มีฤทธิ์ในการต้านการแข็งตัวของเลือดและต้านการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด ซึ่งแอสไพรินเป็นยาที่มีผลในการต้านเกล็ดเลือด ดังนั้นจึงควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงในการใช้ขมิ้นชันร่วมกับยาที่มีฤทธิ์เหล่านี้ เพราะอาจมีผลเพิ่มฤทธิ์ของยาต้านการแข็งตัวของเลือด ทำให้เลือดหยุดยากขึ้นหากเกิดแผลหรือต้องผ่าตัด แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาก่อนใช้