คำถาม : การยับยั้งเชื้อ
  • ถ้าเราใช้น้ำกลั่นแทน DMSO ได้มั้ยคะ ส่งผลอะไรรึเปล่า
  • Date : 29/2/2567 16:42:00
คำตอบ : ใช้น้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากเชื้อในการละลายสารสกัดแทน DMSO ได้ค่ะ หากสารสกัดสามารถละลายน้ำได้ดี โดยการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ เราสามารถเลือกตัวทำละลายที่ละลายสารสกัดได้ดีและไม่มีผลต่อการเจริญของเชื้อที่ต้องการทดสอบค่ะ ซึ่งสาเหตุที่ส่วนใหญ่ใช้ DMSO เป็นตัวทำละลาย เนื่องจากสามารถละลายสารได้หลายชนิดทั้งขั้วต่ำและขั้วสูง ไม่ก่อให้เกิดพิษต่อเซลล์ มีความสามารถเข้ากันกับน้ำที่ใช้เป็นตัวทำละลายร่วมได้ และไม่ระเหยง่ายทำให้สารละลายมีความเข้มข้นคงที่ ดังนั้นหากสารสกัดสามารถละลายในน้ำได้ก็สามารถใช้เป็นตัวทำละลายได้เช่นกันค่ะ