คำถาม : สาบเสือ
  • พวกผมกำลังทำวิจัยอยู่เป็นการนำสารสกัดจากสาบเสือมาทำเป็นยาหยอดแผล โดยมีสารหลักๆคือ flavonoid ผมสกัดด้วยวิธีการหมัก เอทานอลแล้วระเหยออกครับ อยากรู้ว่าหลังระเหยเอทานอลออก สกัดที่เหลือ ต้องนำไปผสมตัวทำละลายอะไรต่อหรอครับ ถึงจะสามารถหยอดลงแผลสดได้แบบปลอดภัย
  • Date : 29/2/2567 16:41:00
คำตอบ : สารสกัดที่ได้หลังจากระเหยเอทานอลออกจะได้สารข้นหนืดซึ่งจะต้องเจือจางด้วยตัวทำละลายที่ไม่ระคายเคืองผิวหนังเช่น กลีเซอรีน หรือ โพลิเอทิลีน ไกลคอล 400 หรือหากใช้ตัวทำละลายชนิดเดียวแล้วไม่ละลายอาจต้องผสมตัวทำละลายอื่น เช่นอาจจะละลายด้วยแอลกอฮอล์เล็กน้อย เช่น เอทานอลหรือ Isopropyl alcohol แล้วค่อยเจือจางด้วยกลีเซอรีน หรือ โพลิเอทิลีน ไกลคอล 400 หรือ น้ำปราศจากเชื้อ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระคายเคืองแผลทางแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป หรืออาจใช้สารช่วยละลายเช่น Tween 80 (Polysorbate 80) โดยอัตราส่วนของแอลกอฮอล์ สารช่วยละลายและตัวทำละลายอื่นๆ ต้องลองทดสอบเอาเองว่าอัตราส่วนไหนจะละลายได้ตามความเข้มข้นที่ต้องการใช้หยอดแผล โดยใช้แอลกอฮอล์หรือ tween ให้น้อยที่สุดที่ทำให้สารสกัดลายได้ดี ส่วนการทดสอบหยอดแผลจะทดสอบในสัตว์ทดลองหรือในคนจะต้องขอจริยธรรมการวิจัยก่อน และต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลในภายหลัง ทั้งนี้สามารถค้นคว้าข้อรายงานวิจัยต่างๆ ดูเพิ่มเติมได้ ทั้งรายงานวิจัยเกี่ยวกับต้นสาบเสือ และฤทธิ์ช่วยหยุดเลือด หรือการรักษาแผล