คำถาม : สารสกัดที่ได้จากการหมักสมุนไพร
  • สารสกัดที่ได้จากการหมักสมุนไพร (หมักโดยใช้แอลกอฮอล์) มีอายุการใช้งานกี่ปีค่ะ (เช่น ขมิ้น ไพล)
  • Date : 29/2/2567 16:41:00
คำตอบ : สารสกัดด้วยการแช่ในแอลกอฮอล์หากมีการระเหยตัวทำละลายออกหมดแล้วจนได้สารสกัดข้นหนืด ต้องเก็บในภาชนะแก้วปิดสนิท เก็บรักษาในตู้เย็น หากเก็บในช่องแช่แข็งหรือตู้ -20 องศาเซลเซียสจะทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น แต่หากเก็บในอุณภูมิห้องอาจทำให้สารสำคัญสลายตัวได้ง่ายกว่า หรือหากสารสกัดมีความชื้นอาจมีราขึ้นได้ง่าย โดยทั่วไปไม่ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องเกิน 2 ปี ถ้าต้องการเก็บหลายปีควรเก็บในตู้แช่แข็ง แต่หากต้องการทราบอายุที่แท้จริงของสารสกัดแต่ละชนิดอาจต้องทดสอบความคงสภาพของสารสกัด โดยตรวจสอบลักษณะทางกายภาพเช่นสถานะ สี กลิ่น และการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ เมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลาต่าง ๆ กัน ดังนั้นสารสกัดต่าง ๆ อาจมีอายุการใช้งานที่แท้จริงไม่เท่ากันขึ้นกับความคงตัวของสารสำคัญ หากสารสำคัญสลายตัวได้ง่ายอายุการใช้งานก็จะสั้น ทั้งนี้อาจสังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองเช่นหากสารสกัดมีสีหรือกลิ่นเปลี่ยนไปจากตอนแรก หรือมีราขึ้นก็ไม่ควรนำมาใช้