คำถาม : สารสกัดเปลือกมังคุด
  • สารสกัดเปลือกมังคุดสกัดโดยเอทานอล 1:2 และรางจืดสกัดโดยเอทานอล 1:4 ควรใช้ผสมกับอะไรและควรใช้ปริมาณเท่าใดที่ไม่อันตรายต่อผิวหนัง ในกรณีทำสเปรย์ฉีดหน้ากากอนามัย
  • Date : 29/2/2567 16:39:00
คำตอบ : สารสกัดสมุนไพรทั้งสองชนิดสกัดมาจากเอทานอล ดังนั้นสามารถละลายได้ในเอทานอลที่ใช้เตรียมทำสเปรย์โดยเพื่อให้คงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของเอทานอลไว้ควรให้มีปริมาณเอทานอลในสเปรย์ ประมาณ 70-75% v/v ส่วนสารสกัด ความเข้มข้นของสารสกัดสามารถเตรียมในความเข้มข้นเดียวกันกับที่ใช้เตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยทั่ว ๆ ไป สามารถใส่ได้ถึง 5% ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีเตรียมและความเข้มข้นของสารสกัดเริ่มต้น อย่างไรก็ตามการสเปรย์หน้ากากด้วยสารสกัดดังกล่าวอาจไม่มีผลเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันเชื้อโรคแต่อย่างไร