คำถาม : เปลือกส้มโอลดผมร่วง
  • สารตัวไหนเปลือกส้มโอช่วยลดผมร่วงและกลไกอะไรในเปลือกส้มโอที่ช่วยลดผมร่วง
  • Date : 29/2/2567 16:37:00
คำตอบ : จากการสืบค้นงานวิจัยยังไม่มีการศึกษาวิจัยโดยตรงเกี่ยวกับเปลือกส้มโอในการลดผมร่วง มีแต่การจดสิทธิบัตรว่าน้ำมันจากเปลือกส้มโอ เป็นส่วนผสมในการทำแชมพูลดผมร่วงค่ะ และมีรายงานการใช้น้ำมันเปลือกส้มโอสำหรับบำรุงผม ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและกระตุ้นต่อมรากผม (Hair Follicle) และมีรายงานพบว่าสาร ดี-ลิโมนีน (D-limonene) ซึ่งเป็นสารกลุ่ม monoterpene ที่เป็นองค์ประกอบมากกว่า 90% ในน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอ มีฤทธิ์ยับยั้ง 5α-reductase ส่งผลให้มีฤทธิ์ต้านการทำงานฮอร์โมนเพศชายหรือแอนโดรเจน (antiandrogen) ซึ่งเป็นสาเหตุของผมร่วง นอกจากนี้มีรายงานพบว่าสาร ลิโมนิน (limonin) ซึ่งเป็นสารกลุ่ม oxygenated triterpenoid ที่ให้รสขมที่พบอยู่ในผลไม้ตระกูลส้ม โดยในส้มโอพบมากในเมล็ด การศึกษาในเซลล์พบว่าสาร limonin เพิ่มการเจริญของเซลล์ rat dermal papilla ซึ่งเทียบได้กับเซลล์ปุ่มผม (Hair Dermal Papilla) ที่อยู่บริเวณต่อมรากผม โดยเซลล์ปุ่มผมเป็นแหล่งสำรองเซลล์ในการเจริญของเส้นผม ดังนั้นหากเซลล์ปุ่มผมตายหรือฝ่อจะทำให้เส้นผมจะขาดอาหารและหลุดร่วงโดยไม่มีการงอกใหม่

อ้างอิง :
1.Miyauchi, Yutaka, Shigota-machi, Takasaki-shi, Gunma-ken. Use of d-limonenes as testosterone-5-alpha-reductase inhibitor and as hair grower. EP 0 467 660 A2. https://patentimages.storage.googleapis.com/4c/08/fb/58fc1aa3d67c27/EP0467660A2.pdf
2.Kang JI, Choi YK, Han SC, Kim HG, Hong SW, Kim J, Kim JH, Hyun JW, Yoo ES, Kang HK. Limonin, a Component of Immature Citrus Fruits, Activates Anagen Signaling in Dermal Papilla Cells. Nutrients. 2022 Dec 16;14(24):5358. doi: 10.3390/nu14245358.
3.Chen G, Zhou Y, Yang Y, Tan H, Wu Z. Preparation of an anti-hair loss composition and its applications. Patent: CN110742937 A 2020-02-04.