คำถาม : ความเข้มข้นจากน้ำใบมะปราง
  • หาความเข้มข้นจากน้ำใบมะปรางยังไงคะชั่งใบมะปราง 50 กรัม นํ้า 100 มล.ปั่นรวมกันแล้วนำมากรอง ต้องหาความเข้มข้นยังไงคะ
  • Date : 29/2/2567 16:36:00
คำตอบ : การหาความเข้มข้นขึ้นกับหน่วยที่จะใช้นะคะ หากสกัดสารโดยการปั่นด้วยน้ำแล้วกรอง แล้วนำสารสกัดไปใช้เลยโดยไม่ได้ทำให้แห้งอาจคำนวณเป็น ปริมาตรสารสกัดต่อน้ำหนักพืชที่ใช้สกัดได้เลย (มิลลิลิตร ของสารสกัดที่ได้/กรัม น้ำหนักพืช) หรือหากต้องการทราบความเข้มข้นที่แท้จริงของสารสกัดในสารละลายอาจคำนวณเป็นน้ำหนักของสารสกัดแห้งต่อปริมาตรสารสกัดในรูปของเหลวก่อนทำให้แห้ง (กรัม น้ำหนักของสารสกัดแห้ง/มิลลิลิตร ของสารสกัดในรูปของเหลว) ทั้งนี้สามารถหาได้โดยแบ่งสารสกัดที่เป็นของเหลวที่ทราบปริมาตร เช่น แบ่งมา 20 มิลลิลิตร ใส่ภาชนะที่ทราบน้ำหนักแล้วทำให้แห้งด้วยวิธี freeze dryer หรือตั้งบนหม้ออังไอน้ำจนสารสกัดแห้งสนิท การทดสอบว่าตัวทำละลายระเหยออกหมดแล้ว คือการนำสารสกัดมาชั่งหลังไปทำให้แห้งซ้ำ ๆ จนน้ำหนักของสารสกัดต้องไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อได้น้ำหนักของสารสกัดแห้งแล้วสามารถคำนวณกลับไปเป็นความเข้มข้นของสารสกัดโดยเอาน้ำหนักที่ได้หารด้วยปริมาตรสารสกัดก่อนทำให้แห้ง (กรัม/มิลลิลิตร) และหากต้องการคิดเป็น %w/v (%weight per volume) ให้คูณค่าที่ได้ด้วย 100 (น้ำหนักสารสกัดแห้งต่อปริมาตรของสารสกัดก่อนทำให้แห้ง 100 มิลลิลิตร) อย่างไรก็ตามหากต้องการปรับความเข้มข้นของสารสกัดให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการหรือให้เข้มข้นเพิ่มขึ้นจะต้องระเหยตัวทำละลายออกให้หมดจนได้สารสกัดแห้ง แล้วจึงนำสารสกัดที่ได้ไปปรับความเข้มข้นโดยชั่งน้ำหนักและเติมตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อไห้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการ เช่น หากต้องการสารสกัดความเข้มข้น 1%w/v ให้ชั่งแห้งที่ได้ 1 ก. แล้วละลายในตัวทำลาย 100 มล. (ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณสารสกัดที่ต้องการ)

หากสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณ แนะนำให้สอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือศึกษาจากหนังสือเคมีทั่วไปค่ะ