คำถาม : การสกัดเมล็ดจันทน์เทศ
  • หนูทำการสกัดเมล็ดจันทน์เทศ เพื่อไปทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระ โดยใช้ผงจันทน์เทศ:เอทานอล95% คือ 1:20 เมื่อสกัดแล้วทำการระเหยเอทานอลออกด้วยตู้อบ 70 องศา 3 วัน สารสกัดที่ได้มีความเหนียว จะทราบความเข้มข้นที่แน่นอนอย่างไรคะหรือว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้แห้งได้นอกจากการฟรีซดราย ขอบคุณค่ะ
  • Date : 29/2/2567 16:35:00
คำตอบ : โดยทั่วไปหลังจากได้สารสกัดออกมา จะต้องระเหยตัวทำละลายจนหมด หรือระเหยออกให้มากที่สุด จากกรณีสกัดเมล็ดจันทน์เทศ : เอทานอล 95% คือ 1:20 ต้องทำการระเหยเอทานอลออกให้หมดด้วยวิธีที่คุณทำ หรือด้วยวิธี freeze dryer หรือตั้งบนหม้ออังไอน้ำ อย่างไรก็ตามการใช้ความร้อนอาจทำให้สารสำคัญบางชนิดสลายตัวได้ และเมล็ดจันทน์เทศมีน้ำมันอาจทำให้สารสกัดที่ได้มีความเหนียว การทดสอบว่าตัวทำละลายระเหยออกหมดแล้ว คือการนำสารสกัดมาชั่งซ้ำๆ แล้วน้ำหนักของสารสกัดต้องไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะคำนวณเป็น %yield (น้ำหนักสารสกัดที่ได้ต่อสมุนไพร 100 ก.) จากนั้นจึงนำสารสกัดที่ได้ไปปรับความเข้มข้นโดยการเติมตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อไห้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการ เช่น

การคำนวณ %yield

สมุนไพร 100 ก. สกัด+ระเหยแห้ง ได้สารสกัดหนัก 10 ก. ดังนั้น %yield คือ 10%โดยน้ำหนัก

การคำนวณความเข้มข้น

สารสกัด 10 ก. แบ่งมา 1 ก. นำมาละลายในตัวทำลาย 100 มล. ดังนั้น ความเข้มข้นที่ได้คือ 1%โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (0.01 ก./มล.) หากสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณ แนะนำให้สอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือศึกษาจากหนังสือเคมีทั่วไปค่ะ