คำถาม : % ปริมาณน้ำมันในตัวอย่างแห้ง
  • พอดีตอนนี้ทำการกลั่นน้ำมันหอมระเหย อยากทราบการคำนวณหา % ปริมาณน้ำมันในตัวอย่างแห้งหน่อยค่ะ ว่าคำนวณยังไงใช้สูตรไหนค่ะ
  • Date : 29/2/2567 16:28:00
คำตอบ : %Yield ของน้ำมันหอมระเหย (%w/w) = (น้ำหนักของน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นได้ (g) X 100)/น้ำหนักของตัวอย่างพืชแห้งที่ใช้สกัด (g)
หรือ
%Yield ของน้ำมันหอมระเหย (%v/w) = (ปริมาตรของน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นได้ (mL) X 100)/น้ำหนักของตัวอย่างพืชแห้งที่ใช้สกัด (g)