คำถาม : โลดทะนงแดงและว่านตาลเดี่ยว
  • รบกวนสอบถามการสกัดโลดทะนงแดงและว่านตาลเดี่ยว ควรใช้วิธีสกัดแบบใดที่ได้ผลดีครับ
  • Date : 29/2/2567 16:06:00
คำตอบ : โลดทะนงแดง (Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib) ส่วนราก และ หญ้าดอกคำ (Hypoxis aurea; Star grass) หรือ ว่านตาลเดี่ยว ส่วนใบหรือหัวใต้ดิน สามารถสกัดด้วยการแช่ในน้ำ, 60-70% เอทานอล หรือ 95% เอทานอล ดังนี้ค่ะ โดยการแช่สมุนไพรที่ผ่านการบดให้ละเอียดแล้วในภาชนะปิดสนิท ด้วยตัวทำละลาย น้ำ, 60-70% เอทานอล หรือ 95% เอทานอล โดยใช้ตัวทำละลายประมาณ 10 เท่าของสมุนไพร แช่เป็นเวลาประมาณ 24 ชม. เมื่อใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย แต่หากใช้เอทานอลอาจใช้เวลาแช่นานขึ้นได้เนื่องการสกัดด้วยน้ำอาจมีเชื้อแบคทีเรีย หรือรา ทำให้บูดเน่าเสียได้ง่าย ระหว่างแช่สามารถใช้อุปกรณ์กวนหรือเขย่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดสาร หลังจากนั้นกรองเอากากสมุนไพรออก นำสารสกัดส่วนใสผ่านการกรองแล้วไประเหยเอาตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยสูญญากาศ เช่น rotary evaporator หรือ freeze dryer หรือตั้งบนหม้ออังไอน้ำ อย่างไรก็ตามการใช้ความร้อนอาจทำให้สารสำคัญบางชนิดสลายตัวได้ นอกจากนี้การเตรียมสารสกัดสมุนไพรเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางอาจสกัดโดยการแช่ผงสมุนไพรในตัวทำละลาย propylene glycol หลังจากแยกกากสมุนไพรออกโดยการกรองสามารถนำสารสกัดที่ได้ไปใช้ผสมในสูตรตำรับได้เลย อย่างไรก็ตามการสกัดด้วย propylene glycol อาจมีปริมาณสารสำคัญน้อยกว่าการสกัดด้วยเอทานอลหรือน้ำ

อ้างอิง :
1.Utaipan et. Al. Diterpenoid trigonoreidon B isolated from Trigonostemon reidioides alleviates inflammation in models of LPS-stimulated murine macrophages and inflammatory liver injury in mice. Biomedicine & Pharmacotherapy 101 (2018) 961–971
2.Boonpisuttinant K, Winitchai S, Keawklin S, Yuenying J, Srisanga P, Meepradit K, Sodamook U. Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activities of Hypoxis aurea lour. Tuberous extracts. Journal of Applied Sciences Research 2013; 9(12);6039
3.Boonpisuttinant K, Sodamook U, Ruksiriwanich W, Winitchai S. In vitro anti-melanogenesis and collagen biosynthesis stimulating activities of star grass (Hypoxis aurea Lour.) extracts. Asian Journal of Applied Sciences 2014; 2(4).