คำถาม : การสกัดสารสำคัญจากต้นกระดูกไก่ดำ
  • หากเรามีเวลาหมักด้วยแอลกอฮอล์ไม่พอ 7 วัน เราสามารถตั้งไฟอ่อนๆช่วยได้ไหมคะ เป็นการตั้งน้ำร้อน แล้วนำขวดโหลที่หมักลงไปต้มทั้งโหล
  • Date : 29/2/2567 16:02:00
คำตอบ : สามารถสกัดโดยแช่ในตัวทำละลายแอลกอฮอล์ได้น้อยกว่า 7 วันค่ะขึ้นกับระยะเวลาที่เรามีแต่อาจสกัดสารออกมาได้น้อยกว่า และอาจใช้อุปกรณ์ช่วยคนเป็นระยะเพื่อให้การสกัดดีขึ้น ส่วนการใช้ความร้อนในการช่วยสกัดสามารถทำได้ แต่หากนำขวดโหลที่หมักลงไปต้มทั้งโหลในน้ำร้อน จะทำให้แอลกอฮอล์ระเหยออกมา เพราะเวลาต้มต้องเปิดฝาเพื่อลดความดันในภาชนะ ดังนั้นในการสกัดต้องระมัดระวังไม่ให้แอลกอฮอล์ระเหยจนแห้งและไม่ควรเอาโหลหรือหม้อที่มีแอลกอฮอล์อยู่ตั้งไฟโดยตรงเพราะอาจทำให้ติดไฟได้ โดยในห้องปฏิบัติการเราจะเรียกวิธีการสกัดด้วยความร้อน การรีฟลักซ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ความร้อนแก่ในการสกัดหรือปฏิกิริยาเคมีอย่างต่อเนื่องโดยตัวทำละลายในขวดกลั่นจะระเหยกลายเป็นไอและควบแน่นในคอนเดนเซอร์ไหลกลับลงมาในขวดกลั่น ทำให้ตัวทำละลาย หมุนเวียนต่อเนื่อง ไม่ระเหยสู่บรรยากาศ ซึ่งต้องมีอุปกรณ์เฉพาะ