คำถาม : ต้นแก้ว
  • ประโยชน์ทางยาเเละข้อควรระวังในการใช้ต้นแก้ว
  • Date : 31/1/2567 17:02:00
คำตอบ : หากหมายถึง แก้ว (Murraya paniculata (L.) Jack) สรรพคุณตามตำรายาไทยระบุว่า
- ราก แก้ปวดเอว
- เปลือกต้น แก้ปวดท้อง คุมธาตุ ขับโลหิต
- ใบ แก้มุตกิดระดูขาว ขับโลหิต ท้องเสีย รักษาตาแดง แก้บิด ขับพยาธิตัวตืด แก้ไอเรื้อรัง แก้ไข้ แก้ไขข้ออักเสบ แก้กระหายน้ำ แก้เวียนศรีษะ ขับลมในลำไส้ บำรุงธาตุ ขับระดู
- ดอก แก้ไอเรื้อรัง แก้ไข้ แก้ไขข้ออักเสบ แก้กระหายน้ำ แก้เวียนศรีษะ ช่วยเจริญอาหาร
แม้ขณะนี้จะยังไม่มีการรายงานความเป็นพิษของแก้ว หรือสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของแก้ว แต่ไม่ควรใช้ในเด็กเล็ก หรือในผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ และจากสรรพคุณข้างต้นจะเห็นว่าแก้วมีฤทธิ์ขับโลหิตและขับระดู จึงไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ค่ะ

อ้างอิง : นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญพร, บรรณาธิการ. สมุนไพร..ไม้พื้นบ้าน (1). กรุงเทพฯ: บริษัท ประชาชน จำกัด; 2539.