คำถาม : การเก็บรักษาฟ้าทะลายโจร
  • การจัดเก็บฟ้าทะลายโจรสด ระหว่างขนส่ง ภาชนะที่ใส่ อุณหภูมิต้องเป็นอย่างไร
  • Date : 30/1/2567 19:00:00
คำตอบ : การเก็บรักษาสมุนไพรส่วนใหญ่มักจะเก็บในรูปสมุนไพรแห้งมากกว่าสมุนไพรสด เพราะจะทำให้เก็บได้นาน สมุนไพรแห้งควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียสและไม่ควรเก็บนานเกิน 2 ปี ส่วนสมุนไพรสด ควรเก็บในตู้เย็น และไม่ควรนานเกิน 1 สัปดาห์ การขนส่งสมุนไพรแห้ง สามารถขนส่งได้ที่อุณหภูมิห้อง ส่วนสมุนไพรสดสามารถขนส่งได้ที่อุณหภูมิห้องหากใช้ระยะเวลาในการขนส่งไม่นานนัก โดยบรรจุในกล่องกระดาษ หรือห่อด้วยกระดาษ ไม่ควรใส่ในถุงพลาสติกที่ปิดสนิทเนื่องจากจะเกิดไอน้ำทำให้สมุนไพรเน่าหรือขึ้นราได้ง่ายระหว่างขนส่งโดยเฉพาะเมื่ออากาศร้อน แต่ถ้าใช้เวลานานในการขนส่งและอยากให้คงคุณภาพไว้ ควรขนส่งในห้องเย็น

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
นำต้นฟ้าทะลายโจรหลังเก็บเกี่ยว นำไปคัดแยกสิ่งปลอมปน เช่น วัชพืชที่ปะปน และล้างในน้ำสะอาด ผึ่งลมให้สะเด็ดน้ำ ตัดหรือหั่น ให้มีความยาว 3 - 5 ซม. แล้วนำมาเกลี่ยบนกระด้ง คลุมด้วยผ้าขาวบาง นำไปตากให้แห้งหรือใส่ถาดสเตนเลส เข้าตู้อบอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 48 ชม. จนฟ้าทะลายโจรแห้ง มีความชื้นไม่เกิน 11% เก็บใส่ถุงพลาสติกใส ผนึกให้แน่น เก็บในที่สะอาด หรือทำแห้งโดย ตากแดดบนลานตากยกพื้นมีวัสดุรองรับที่สะอาด หรือใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใน 8 ชั่วโมงแรก และลดอุณหภูมิเหลือ 40 - 45 องศาเซลเซียส อบต่อจนแห้งสนิท

อ้างอิง :
- การปลูกฟ้าทะลายโจร https://www.doa.go.th/oard2/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3.pdf
- เทคนิคการปลูกฟ้าทะลายโจร https://www.opsmoac.go.th/phitsanulok-article_prov-preview-431491791891
- ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาฟ้าทะลายโจร http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/2018.pdf