คำถาม : ครีมกันแดดสมุนไพร
  • ดิฉันจะทำโครงงานครีมกันแดดจากสารสกัด
    1.ชะเอมเทศ 2.ทานาคา 3.ใบบัวบก 4.เปลือกกล้วย 5.มะเขือเทศ อยากทราบว่าดิฉันควรใช้การสกัดแบบไหนและควรใช้ชะเอมเทศกับทานาคาแบบผงรึน้ำคะ ปริมาณเท่าไรจึงจะเห็นผลได้ดีคะ ขอบคุณค่ะ

  • Date : 30/1/2567 18:54:00
คำตอบ : สมุนไพรทั้ง 5 ชนิดมีฤทธิ์ในทางเครื่องสำอาง ฤทธิ์ต่อผิวพรรณ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องสำอางต่อการบำรุงผิวหน้า หรือเป็นส่วนผสมในครีมกันแดดได้ สำหรับการใช้สารสกัดในรูปแบบต่าง ๆ มีตัวอย่างงานวิจัยการใช้สมุนไพรในทางเครื่องสำอาง ใช้ผงจากรากชะเอมเทศและกระแจะเป็นวัตถุดิบตั้งต้นนำมาสกัดด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น สกัดด้วยเมทานอล เอทานอล และสารสกัดน้ำ เป็นต้น ทำการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ แล้วนำไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่อไป ทั้งรูปแบบของสารสกัด และปริมาณสารสำคัญที่ใช้แล้วให้ผลดีนั้น มีความแตกต่างกันตามงานวิจัย

ขอยกตัวอย่างงานวิจัยผลิตภัณฑ์กันแดดสำหรับผิวกายของกระแจะ การทดสอบวัดค่าการป้องกันแสงแดด (sun protecting factor; SPF) ของโลชันที่มีส่วนผสมของสารสกัด 70% เอทานอลของลำต้นของกระแจะจากประเทศพม่า (ไม่ระบุ voucher specimen) โดยนำลำต้นของกระแจะมาสับให้มีขนาดเล็ก อบที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 oC นำมาบดให้ละเอียด สกัดโดยนำผงสมุนไพร 50 มก. ไปเขย่ากับ 70% เอทานอล 150 มล. ด้วยเครื่องเขย่านาน 15 นาที กรอง ระเหยตัวทำละลายบน water bath นำสารสกัดที่ได้ไปเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบโลชันโดยใช้สารสกัดขนาด 1% (มีสาร umbelliferone และ scopoletin 0.28 มก.% และ 0.51 มก.% ตามลำดับ) และนำไปทดสอบวัดค่าการป้องกันแสงแดด (sun protecting factor; SPF) โดยเครื่อง SPF290S พบว่าโลชันดังกล่าวมีค่า SPF 1.25

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตาม link ด้านล่างค่ะ
https://cosmeherb.nbt.or.th/