คำถาม : แอปเปิ้ลไซเดอร์
  • G6PD ทานแอปเปิ้ลไซเดอร์ได้มั้ยคะ หรือมีปริมาณในการทานจำกัดยังไง
  • Date : 30/1/2567 18:52:00
คำตอบ : ขณะนี้ยังไม่มีข้อห้ามการรับประทานแอปเปิ้ลไซเดอร์ในผู้ป่วยโรค G6PD ค่ะ แต่มีข้อห้ามการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากยังขาดข้อมูลที่ยืนยันความปลอดภัยสำหรับการใช้ในคนกลุ่มนี้ สำหรับขนาดที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ อาจต้องศึกษาจากฉลากบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่า แอปเปิ้ลไซเดอร์มีฤทธ์เป็นกรด ก่อนรับประทานต้องเจือจางด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำผลไม้ โดยใช้ครั้งละ 2 ช้อนชา อย่างไรก็ตาม การรับประทานแอปเปิ้ลไซเดอร์เพียงวันละ 2 ช้อนชา นาน ๆ ครั้ง จะไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติใด ๆ แต่การรับประทานในปริมาณมาก ๆ รับประทานแบบเข้มข้น หรือรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ เสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุน ความเป็นกรดจะทำให้เคลือบฟันถูกทำลาย รวมทั้งทำให้มีอาการแสบร้อนในช่องปากและลำคอ และสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน หรือผู้ที่ต้องใช้ยาเป็นประจำ เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน ยาโรคหัวใจ ยาขับปัสสาวะ และยาถ่าย ควรหลีกเลี่ยงการใช้ หรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ เนื่องแอปเปิ้ลไซเดอร์อาจเกิดอันตรกิริยากับยาดังกล่าวได้

อ้างอิง :
1. ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Cider Vinegar ได้ที่ https://www.drugs.com/npp/apple-cider-vinegar.html#9736833
2. ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโรคจีซิกพีดีเพิ่มเติมได้ที่ บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน: โรคจีซิกพีดี...ยาและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-article-info-old.php?id=490