คำถาม : สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง
  • สวัสดีค่ะ อยากจะทราบว่าสารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง สามารถเก็บไว้ได้ระยะกี่ปีหรอค่ะ และควรเก็บรักษาแบบไหนคะ
  • Date : 30/1/2567 18:50:00
คำตอบ : การเก็บรักษาสารสกัดโดยทั่วไปคือ เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น (2-8 องศาเซลเซียส) ไม่ถูกแสงแดด และอยู่ในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันอากาศเข้า หากสารนั้นสามารถสลายตัวได้ด้วยแสงควรบรรจุลงในภาชนะสีทึบ เช่น ขวดสีชา สีเขียว หรือใช้อลูมิเนียมฟอยล์ห่อหุ้มขวดเพื่อป้องกันการถูกแสง สำหรับอายุของสารสกัด โดยทั่วไปจะมีอายุประมาณ 1-2 ปี นับจากวันผลิต ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการสกัด คุณสมบัติของสารสำคัญ และวิธีเก็บรักษาค่ะ หากสารสำคัญต่าง ๆ ในสารสกัดยังอยู่ในระดับมาตรฐาน ก็ยังสามารถนำมาใช้ได้ โดยการตรวจสอบปริมาณสารสำคัญต้องส่งตรวจในห้องปฏิบัติการซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงค่ะ