คำถาม : ฟอลคารินอลในแครอท
  • อยากรุ้จักฟอลคารินอลในแครอทค่ะหาข้อมูลภาษาไทยไม่ค่อยเจอและอยากรู้วิธีการสกัดหนูไปหาเจอมาว่ามันช่วยกำจัดแมลงป้องกันโรครากเน่าจากเชื้อราแต่ค้นหาก็เจอบอกแต่ว่าฟอลคารินอลช่วยเรื่องมะเร็งอยากได้ข้อมูลเพิ่มเพื่อไปทำโครงงานค่ะ
  • Date : 30/1/2567 18:49:00
คำตอบ : Falcarinol ชื่ออื่น ๆ คือ carotatoxin, panaxynol เป็นสารในกลุ่ม polyacetylenes พบได้ในพืชวงศ์ Apiaceae (เช่น ผักชี, ผักชีล้อม, แคร์รอต, เซเลอรี, พาร์สลีย์) การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อรา ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด และต้านเซลล์มะเร็ง สาร falcarinol มีคุณสมบัติชอบน้ำมัน (lipophilic) จึงละลายได้ดีในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว (non-polar solvents) หรือตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น ethyl acetate, acetonitrile, diethyl ether, และ dichloromethane การนำสารดังกล่าวมาใช้ทางยาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีความคงตัวต่ำ เป็นสารก่อภูมิแพ้ ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และที่ความเข้มข้นสูงมีความเป็นพิษต่อสมอง แต่ปริมาณของสาร falcarinol ที่อยู่ในอาหารตามธรรมชาติ เป็นขนาดที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษแต่อย่างใด โดยแคร์รอตสดจะมีสาร falcarinol อยู่ประมาณ 20-300 มก./กก. นอกจากนี้ ระยะเวลาในการเก็บรักษา อุณหภูมิ และการนำไปผ่านความร้อน เช่น การต้ม จะทำให้ปริมาณของสาร falcarinol ลดลง ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าสาร falcarinol มีความคงตัวต่ำ สามารถเสื่อมสลายได้ง่ายเมื่อถูกแสงและความร้อน การสกัดจึงต้องทำในที่อุณภูมิต่ำ มีแสงน้อย หรือในที่มืด อย่างไรก็ตาม การสกัดและการทำให้ได้สารบริสุทธิ์ต้องใช้สารเคมีที่เป็นพิษ ใช้อุปกรณ์ที่มีความเฉพาะ และต้องทำในห้องปฏิบัติการเท่านั้น หากเป็นการทำโครงการในระดับมัธยมคงไม่แนะนำค่ะ แต่ถ้าเป็นการทำโครงการในระดับมหาวิทยาลัย แนะนำให้ลองศึกษารายละเอียดและวิธีการสกัดจากรายงานการวิจัยตามรายชื่อเอกสารอ้างอิงที่แนบมา หรือลองปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อหาแนวทางในการทำ เนื่องจากการเข้าใข้ห้องปฏิบัติการหรือการส่งตรวจสารที่สกัดได้กับห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ จะมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะ

อ้างอิง :
- Pferschy-Wenzig E-M, Getzinger V, Kunert O, Woelkart K, Zahrl J, Bauer R. Determination of falcarinol in carrot (Daucus carota L.) genotypes using liquid chromatography/mass spectrometry. Food Chem. 2009;114(3):1083-90.
- Christensen LP, Brandt K. Bioactive polyacetylenes in food plants of the Apiaceae family: Occurrence, bioactivity and analysis. J Pharm Biomed Anal. 2006;41:683-93.
- Hansen SL, Purup S, Christensen LP. Bioactivity of falcarinol and the influence of processing and storage on its content in carrots (Daucus carota L.). J Sci Food Agric. 2003;83:1010-7.
- Koidis A, Rawson A, Brunton N. Chapter 6 - Effect of different types of processing and storage on the polyacetylene profile of carrots and parsnips. In: Preedy V, editor. Processing and impact on active components in food. San Diego, CA: Academic Press; 2015. p. 45-53.
- El-Houri RB, Kotowska D, Christensen KB, Bhattacharya S, Oksbjerg N, Wolber G, et al. Polyacetylenes from carrots (Daucus carota) improve glucose uptake in vitro in adipocytes and myotubes. Food Funct. 2015;6(7):2135-44. doi: 10.1039/c5fo00223k.