คำถาม : สมุนไพรยับยั้งเชื้อรา Aspergillus และ Penicillium
  • สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่าพอจะมีสมุนไพรตัวไหนที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อราของ Aspergillus กับ Penicillium ได้บ้างคะ แล้วมีสารตัวไหนที่เป็นตัวช่วยในการยับยั้งบ้างคะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 28/12/2566 16:15:00
คำตอบ : มีตัวอย่างงานวิจัย น้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดขึ้นฉ่าย (Apium graveolens L.; celery) มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Aspergillus niger และ Penicillium expansum (1) และน้ำมันหอมระเหยจากส่วนเหนือดินของออริกาโน (Origanum Vulgare) มีฤทธิ์ยับยั้ง A. niger จากการวิเคราะห์สารพบองค์ประกอบหลักคือ carvacrol (78%) ค่ะ

อ้างอิง :
1. Zorga J, Kunicka-Styczyńska A, Gruska R, Śmigielski K. Ultrasound-assisted hydrodistillation of essential oil from celery seeds (Apium graveolens L.) and its biological and aroma profiles. Molecules. 2020;25(22):5322. doi: 10.3390/molecules25225322.
(https://www.mdpi.com/1420-3049/25/22/5322)
2. Enayatifard R, Akbari J, Babaei A, Rostamkalaei SS, Hashemi SMH, Habibi E. Anti-microbial potential of nano-emulsion form of essential oil obtained from aerial parts of Origanum vulgare L. as food additive. Adv Pharm Bull. 2021;11(2):327-334. doi: 10.34172/apb.2021.028.
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33880355/)