คำถาม : การสกัดสาร
  • ทำไมถึงใช้ 80% เอทานอลในการสกัดสารสำคัญออกมาคะ
  • Date : 28/12/2566 16:08:00
คำตอบ : ความเข้มข้นของตัวทำละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณของสารสำคัญในสมุนไพรที่ต้องการสกัดออกมา โดยหลักการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิด จะเลือกใช้ตัวทำละลายและวิธีการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสกัดสารสำคัญใดจากพืชสมุนไพรนั้น และสารสำคัญนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร เช่น สารมีขั้ว (สารละลายน้ำ) สารกึ่งมีขั้ว (สารละลายแอลกอฮอล์ โดยส่วนใหญ่จะใช้ตัวทำละลาย 80-95% เอทานอลหรือเมทานอล) และสารไม่มีขั้ว (ไม่ละลายน้ำ)