คำถาม : สมุนไพยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
  • มีสมุนไพรชนิดไหนหรือผลไม้ชนิดไหนที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ streptococcus mutans ได้บ้างคะ แล้วสารจากธรรมชาติชนิดไหนที่สามารถยับยั้งเชื้อ streptococcus mutans ได้บ้างคะ
  • Date : 24/11/2566 13:18:00
คำตอบ : พืชสมุนไพรที่มีรายงานการวิจัยว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ streptococcus mutans ได้แก่ มะหาด ชะเอมเทศ และ โหระพา เป็นต้น โดยมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ยั้งเชื้อดังกล่าวคือ oxyresveratrol (พบในแก่นมะหาด) lupinopholin (พบในส่วนเปลือกต้นชะเอมเทศ) และน้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพา นอกจากพืชดังกล่าวแล้ว ยังมีการทดสอบพืชชนิดอื่นๆ และพบว่าสารสกัดหยาบ (crude extract) มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ streptococcus mutans ได้แก่ ชะเอมเทศ สมอพิเภก กานพลู มะขามป้อม และทองพันชั่ง เป็นต้น

อ้างอิง :
1. Chaiya A, Saraya S, Chuakul W, Temsiririrkkul R. Screening for Dental caries: Preventive activities of medicinal plants againt Strptococcus mutans. Mhidol Univ J Pharm Sci. 2013; 40(1): 9-17.
https://pharmacy.mahidol.ac.th/journal/_files/2013-40-1_09-17.pdf
2. Pumpaluk P, Sritularak B, Likhitwitayawuid K, Lapirattanakul J. Antibacterial effect of herbal plants against three cariogenic microorganisms. M Dent J. 2017; 31(1):71-80.
https://dt.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2018/05/Academic_Journal-37-1-10.pdf