คำถาม : วิธีสกัดกรดซิตริกในส้ม
  • มีวิธีสกัดกรดซิตริกในส้มอย่างไม่ใช่เครื่องมือในเเลป
  • Date : 24/11/2566 12:06:00
คำตอบ : การสกัดกรดซิตริกจากวัตถุดิบที่มีรสเปรี้ยวเช่น มะนาว สัปปะรด และส้ม เป็นต้น สามารถทำได้โดยนำน้ำผลไม้คั้นที่มีรสเปรี้ยวผสมกับแคลเซียมออกไซด์เพื่อให้เกิดเป็นเกลือแคลเซียมซิเตรท จากนั้นเติมกรดซัลฟิวริกเพื่อทำให้กรดซิตริกแยกตัวออกมาจากสารละลาย แล้วจึงนำมาเข้ากระบวนการตกผลึกและอบแห้งเพื่อให้ได้ผลึกของกรดซิตริก แม้ว่าจะเป็นกระบวนการสกัดอย่างง่าย แต่จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการสกัดจำเป็นต้องใช้สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ต้องใช้ความระมัดระวังและจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับป้องกันอย่างรัดกุม จึงไม่แนะนำให้ทำภายนอกห้องแลปปฏิบัติการค่ะ

อ้างอิง :
1. รายละเอียดข้อมูลสารเคมีชีวภาพประเภทกรดซิตริก (citric acid) http://asp.plastics.or.th:8001/files/article_file/20181016080559u.pdf
2. การแยกและการตกผลึกกรดมะนาวจากน้ำหนัก http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000133
3. วิธีทำกรดซิตริก https://th.wukihow.com/wiki/Make-Citric-Acid