คำถาม : สารสกัดจากคาโมมายล์ที่ช่วยลดอาการปวดประจำเดือน
  • สารสกัดที่ได้จากดอกคาโมมายล์ที่ช่วยลดการปวดประจำเดือน ชื่อว่าสารสกัดอะไรคะ
  • Date : 31/10/2566 15:08:00
คำตอบ : จากรายงานวิจัยพบว่าฤทธิ์ช่วยลดการปวดประจำเดือนของดอกคาโมมายล์ เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมดลูกจากการกระตุ้นของ prostaglandin ที่ร่างกายหลั่งออกมาในระหว่างมีประจำเดือน โดยมีรายงานการวิจัยพบว่าสารสกัดน้ำจากดอกคาโมมายล์ และสารฟลาโวนอยด์ที่พบในดอกคาโมมายล์ โดยเฉพาะ apigenin 7-O-glucoside มีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยยับยั้งการหลั่ง prostaglandin E2 ในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide นอกจากนี้ส่วนสกัดคลอโรฟอร์ม ส่วนสกัดฟลาโวนอยด์ และส่วนสกัดน้ำที่แยกได้จากสารสกัด 70% เอทานอลดอกคาโมมายล์ สารสกัดที่มีฟลาโวนอยด์ปริมาณสูง และสารฟลาโวนอยด์ที่พบในดอกคาโมมายล์ ได้แก่ α-bisabolol มีฤทธิ์ต้านการหดเกร็งของกล้ามเนื้อมดลูกที่แยกจากหนูแรทและหนูเม้าส์จากการเหนี่ยวนำด้วย KCl, acetylcholine, การกระตุ้นไฟฟ้าและฮอร์โมน oxytocin

อ้างอิง :
1. Srivastava JK, Pandey M, Gupta S. Chamomile, a novel and selective COX-2 inhibitor with anti-inflammatory activity. Life Sci. 2009;85(19-20):663-9. doi: 10.1016/j.lfs.2009.09.007.
2. Kothari B, DeGolier T. The contractile effects of Matricaria chamomilla on Mus musculus isolated uterine tissue. J Pharmacogn Phytochem. 2022;11(4):303-8. doi: 10.22271/phyto.2022.v11.i4d.14475.
3. Sadraei H, Sajjadi SE, Asghari G, Khalili M. Effect of Matricaria chamomilla hydro-alcoholic and flavonoids rich extracts on rat isolated uterus. J Herbmed Pharmacol. 2020;9(1):35-41. doi: 10.15171/jhp.2020.05.