คำถาม : สัดส่วนครีมเบสและสารสกัด
  • สวัสดีค่ะ พอดีอยากทำแฮร์โทนิค ใส่หนังศีรษะ มีสูตรแล้วแต่อยากสูตรที่ได้ เอาบางตัวออก และใส่บางตัวเข้าไปแทน เป็นสารสกัดสมุนไพร อยากทราบว่า เบส เป็นนำ้ (สูตรที่ได้มา) 100 กรัม ต้องใส่สารสกัด กี่ % เช่น ใส่ 5 ชนิด ชนิดละ 2% ใน 100 ต้องรวมสารกันเสียด้วย แล้วถ้าได้ 10% นั่นหมายความว่า เบส 90 สาร 10 ใช่ไหมคะ หมายถึงสูตรมาตรฐานนะคะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 31/10/2566 15:05:00
คำตอบ : ปกติแล้วปริมาณและสัดส่วนของสารสกัดที่ใส่ในผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอน ต้องอาศัยการทดสอบปรับเปลี่ยนเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมว่าควรใส่ตัวใดมากหรือน้อย การเพิ่มสารสกัดสมุนไพรลงในสูตรตำรับมาตรฐานมีหลักการ คือ ให้ใช้สารสกัดสมุนไพรแทนที่ส่วนของน้ำที่ใช้ในสูตรตำรับ

การคำนวณหาปริมาณน้ำที่ใช้ในสูตร ทำโดยหักน้ำหนักรวมของสารอื่นๆ ที่ต้องใช้ในสูตร (สารอื่น เช่น สารสำคัญ สารเพิ่มความหนืด สารเพิ่มความคงตัว) ออกจากค่า 100 ก็จะเหลือเป็นน้ำหนักน้ำที่ต้องใช้ในสูตร ยกตัวอย่าง เช่น ในสูตรมีสารอื่นๆ รวม 40 ก. หักลบ 100 จะเหลือปริมาณน้ำในสูตร 60 ก. หากต้องการใส่สารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด ชนิดละ 2% ต้องเติมสารสกัดสมุนไพร ชนิดละ 2 ก. (รวม 5 ชนิด 10 ก.) และนำน้ำหนัก 10 ก. นี้ไปหักลบกับส่วนของน้ำหนักน้ำที่ต้องเติมในสูตร ดังนั้นในการเตรียมการเตรียมตำรับแฮร์โทนิคตามสูตรนี้ยังใช้ส่วนประกอบอื่นในตำรับเท่าเดิม แต่เพิ่มปริมาณสารสกัดสมุนไพรและลดปริมาณน้ำเหลือเพียง 50 ก. (60-10 = 50)

อย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรหลายตัวรวมกันเพื่อต้องการคุณสมบัติหลายอย่าง ต้องทดสอบก่อนว่าเมื่อใช้ผสมกันแล้วมีความเข้ากันได้หรือไม่ และเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผม ควรระมัดระวังการใช้สารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ และยังมีผลทำให้ผมแห้งได้

อ้างอิง : หนังสือคู่มือการผลิตเครื่องสำอางขั้นพื้นฐาน