คำถาม : ยาหม่องสมุนไพรและยาหม่องอโรม่า
  • รบกวนสอบถามเกี่ยวกับยาหม่องสมุนไพรและยาหม่องอโรม่าค่ะ
    1. มีการแยกระหว่างยาหม่องสมุนไพรและยาหม่องอโรม่าอย่างไรคะ
    2. หากต้องการจำหน่าย ยาหม่องสมุนไพรและยาหม่องอโรม่า จำเป็นต้องมีเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์ไหมคะ
    3. มีสิ่งที่จำเป็นต้องมีไหมคะ หากต้องการจำหน่ายออนไลน์และจำหน่ายหน้าร้าน

  • Date : 31/10/2566 15:04:00
คำตอบ : การแยกว่าผลิตภัณฑ์นั้นเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพหรือยา ขึ้นกับส่วนประกอบและวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ โดยยาหม่องสมุนไพรจัดเป็นยาจากสมุนไพร ส่วนบาล์มอโรม่าจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุมนไพรเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดเพื่อจำหน่ายต้องขอขึ้นทะเบียนจดแจ้งผลิตภัณฑ์กับทางอย. โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ กลุ่มทะเบียนผลิตภัณฑ์ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา https://herbal.fda.moph.go.th/ โทร 02-590-7479 ค่ะ