คำถาม : น้ำมันมะกรูดช่วยขจัดรังแค
  • น้ำมันมะกรูด ช่วยขจัดรังแค ลดการคันหนังศีรษะ ป้องกันผมหลุดร่วงได้ไหมค่ะ
  • Date : 31/10/2566 15:01:00
คำตอบ : พบรายงานการศึกษาว่าแชมพูที่มีส่วนผสมของน้ำมะกรูดและน้ำมันเปลือกผลมะกรูด ความเข้มข้น 1% มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Candida albicans ที่เป็นสาเหตุร่วมของการเกิดรังแคได้ โดยมีบริเวณการยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 1.56 ± 0.32 ซม. ซึ่งสูงกว่าแชมพูตามท้องตลาด แต่น้อยกว่าแชมพูที่มีส่วนผสมของ 2% ketoconazole (บริเวณการยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ± 0.29 ซม.) นอกจากนี้สารสกัด 95% เอทานอลจากผลมะกรูด มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ทำให้ผมบางและศีรษะล้าน โดยมีค่าความเข้มข้นที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์เทียบเท่ากับสารออกฤทธิ์มาตรฐาน finasteride (finasteride equivalent 5α-reductase inhibition activity) เท่ากับ 13.72±0.79 มิลลิกรัมสมมูลของ finasteride/1 ก. สารสกัดหยาบ การศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามะกรูดสามารถขจัดรังแคและป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมได้

อ้างอิง :
1. Foo-trakul P, Watchiradatsatiean C. Development of anti-dandruff shampoo from kaffir lime which is the by-product of food industry. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 2005;39:725-9.
2. Kumar N, Rungseevijitprapa W, Narkkhong N, Suttajit M, Chaiyasuta C. 5α-reductase inhibition and hair growth promotion of some Thai plants traditionally used for hair treatment. J Ethnopharmacol. 2012;139:765-71.