คำถาม : การสกัดสมุนไพรจำเป็นไหมที่ต้องใช้สมุนไพรสด
  • ในการสกัดสมุนไพรด้วย Ethanol หรือด้วยน้ำ จำเป็นไหมที่ต้องใช้สมุนไพรสดเท่านั้น หรือสามารถใช้สมุนไพรผงแห้งได้เหมือนกัน ตัวอย่างสมุนไพร เช่น ไพล , ขมิ้นชัน , ขิง , ว่านเอ็นเหลือง ,ว่านนางคำ , รางจืด , เถาเอ็นอ่อน , เถาวัลย์เปรียง , ทองพันชั่ง
  • Date : 31/10/2566 14:44:00
คำตอบ : ในการสกัดสารสามารถใช้สมุนไพรได้ทั้งแบบสดและแบบแห้ง โดยสมุนไพรสดควรล้างทำความสะอาด ด้วยน้ำไหลผ่าน 2-3 รอบ เพื่อกำจัดสิ่งเจือปน จากนั้นผึ่งในตะแกรงโปร่งเพื่อให้สะเด็ดน้ำ ก่อนนำไปใช้สกัดสาร ส่วนการใช้ผงแห้งต้องเลือกใช้ผงที่ไม่บดละเอียดจนเกินไป เพราะจะทำให้กรองยากและหากใช้ตัวกรองไม่เหมาะสม อาจทำกากของสมุนไพรจะปนมากับสารสกัด และไม่ควรใช้ผงที่หยาบเกินไป เพราะจะทำให้ผิวสัมผัสของสมุนไพรน้อย ตัวทำละลายซึมเข้าไปสกัดสารไม่หมด โดยขนาดขนาดที่เหมาะสม คือ ผงที่ผ่านแร่งเบอร์ 20 หรือน้อยกว่าค่ะ

อ้างอิง : คู่มือการผลิตเครื่องสำอางขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาการและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2558.