คำถาม : วิธีสกัดเเทนนินจากใบหูกวาง
  • อยากทราบวิธีสกัดเเทนนินบริสุทธิ์ออกจากใบหูกวางคับ
  • Date : 30/9/2566 12:49:00
คำตอบ : มีรายงานการสกัดสารแทนนินจากใบหูกวางโดยใช้ตัวทำละลายเอทานอลที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (60%-90% เอทานอลในน้ำ) และเวลาต่าง ๆ (30-150 นาที) พบว่าการสกัดด้วยเอทานอลที่ความเข้มข้นสูงและใช้เวลานานขึ้น จะได้ปริมาณสารแทนนินในสารสกัดสูงขึ้น โดยที่เวลาการสกัด 90 นาทีขึ้นไป จะได้ปริมาณสารแทนนินในสารสกัดที่ใช้ตัวทำละลายเอทานอลที่ความเข้นข้นต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีรายงานการสกัดแทนนินจากใบหูกวางโดยใช้ตัวทำละลาย 70%-80% อะซิโตนในน้ำ ด้วยเช่นกัน ส่วนถ้าต้องการทราบว่าการสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอลหรืออะซิโตน อย่างไหนดีกว่ากันอาจต้องทำการทดลองเปรียบเทียบดู นอกจากอุณหภูมิและชนิดของตัวทำละลายแล้วการใช้อุปกรณ์ช่วยสกัด เช่น การใช้ ถังสกัดที่มีใบพัด การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพการสกัดสารออกจากเซลล์ได้ดีขึ้น โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงต่อไปนี้

อ้างอิง :
1. Sintha Soraya Santi *, Febriana Irawati , Nita Prastica. Extraction of tannin from ketapang leaves (Terminalia catappa Linn). 1st International conference eco-innovation in science, engineering, and technology. 2020. https://dx.doi.org/10.11594/nstp.2020.0530
2. Takashi Tanaka, Gen-Ichiro Nonaka, Itsuo Nishioka. Tannins and related compounds. XLII. : Isolation and characterization of four new hydrolyzable tannins, terflavins A and B, tergallagin and tercatain from the leaves of Terminalia catappa L. Chemical and Pharmaceutical Bulletin. 1986;34(3):1039-49. https://doi.org/10.1248/cpb.34.1039
3. L.M. Azrul, R. Nurulaini4, M.A. Adzemi, H. Marina, A.W.M. Effendy. Tannins quantification in Terminalia catappa leaves extract and antihelmenthic potential evaluation. Journal of Natural Products. 2014;7:98-103.