คำถาม : สกัดเเทนนินจากใบหูกวาง
  • จะสกัดเเทนนินจากใบหูกวางอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับ
  • Date : 29/8/2566 17:08:00
คำตอบ : มีรายงานการสกัดสารแทนนินจากใบหูกวางโดยใช้ตัวทำละลายเอทานอลที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (60%-90% เอทานอลในน้ำ) และเวลาต่าง ๆ (30-150 นาที) พบว่าการสกัดด้วยเอทานอลที่ความเข้มข้นสูงและใช้เวลานานขึ้น จะได้ปริมาณสารแทนนินในสารสกัดสูงขึ้น โดยที่เวลาการสกัด 90 นาทีขึ้นไป จะได้ปริมาณสารแทนนินในสารสกัดที่ใช้ตัวทำละลายเอทานอลที่ความเข้นข้นต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีรายงานการสกัดแทนนินจากใบหูกวางโดยใช้ตัวทำละลาย 70%-80% อะซิโตนในน้ำ ด้วยเช่นกัน ส่วนถ้าต้องการทราบว่าการสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอลหรืออะซิโตน อย่างไหนดีกว่ากันอาจต้องทำการทดลองเปรียบเทียบดู นอกจากอุณหภูมิและชนิดของตัวทำละลายแล้วการใช้อุปกรณ์ช่วยสกัด เช่น การใช้ ถังสกัดที่มีใบพัด การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพการสกัดสารออกจากเซลล์ได้ดีขึ้น โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงต่อไปนี้

อ้างอิง :
1. Sintha Soraya Santi *, Febriana Irawati , Nita Prastica. Extraction of Tannin From Ketapang Leaves (Terminalia catappa Linn). 1st International Conference Eco-Innovation in Science, Engineering, and Technology. 2020. http://dx.doi.org/10.11594/nstp.2020.0530
2. TAKASHI TANAKA, GEN-ICHIRO NONAKA, ITSUO NISHIOKA. Tannins and Related Compounds. XLII. : Isolation and Characterization of Four New Hydrolyzable Tannins, Terflavins A and B, Tergallagin and Tercatain from the Leaves of Terminalia catappa L. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 1986;34(3):1039-1049. https://doi.org/10.1248/cpb.34.1039
3. L.M. Azrul, R. Nurulaini4, M.A. Adzemi, H. Marina, A.W.M. Effendy. Tannins Quantification in Terminalia catappa Leaves Extract and Antihelmenthic Potential Evaluation. Journal of Natural Products 2014;7:98-103.