คำถาม : ดอกอัญชัน
  • การกินดอกอัญชันทั้งแบบสดและแบบแห้ง ควรดึงเกสรตรงกลางและฐานรองกลีบออกก่อนหรือไม่คะ
  • Date : 29/8/2566 17:04:00
คำตอบ : ปกติสามารถรับประทานได้หมดค่ะ แต่ที่เค้าดึงเกสรออกก็เพราะว่าในกรณีที่บางท่านแพ้เกสรดอกไม้ สามารถดึงออกได้เพื่อความปลอดภัยค่ะ