คำถาม : ธาตุวัตถุที่เป็นรสมัน
  • มีธาตุวัตถุไหนที่เป็นรสมันมั้ยคะ ขอสัก6อย่าง
  • Date : 31/7/2566 11:18:00
คำตอบ : อ้างอิงจากหนังสือ คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 4 เครื่องยาธาตุวัตถุ พบว่ามีธาตุวัตถุ 2 ชนิด ที่ระบุว่ามีรสมัน ได้แก่ 1. กำมะถันเหลือง มีรสเมาเบื่อร้อมมัน และ 2. เกลือฝ่อ (เกลือทะเลกวนกับน้ำนมวัวและน้ำมันงาจนแห้ง) มีรสเค็มมัน

เนื่องจากข้อมูลที่ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมีจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพืช (พฤกษวัตถุ) ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุวัตถุจะมีค่อนข้างน้อยค่ะ ดังนั้นคำตอบข้างต้นจึงเป็นเพียงข้อมูลเท่าที่ทางสำนักงานฯ สามารถสืบค้นได้ แต่ธาตุวัตถุที่ถูกนำมาใช้จริงในตำรับยาต่าง ๆ คาดว่าจะมีมากกว่านี้ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

อ้างอิง : - ชยันต์ พิเขียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 4 เครื่องยาธาตุวัตถุ. กรุงเทพฯ: อรินทร์; 2546.