คำถาม : น้ำมันหอมระเหยชุมเห็ดไทย
  • เมล็ดใบชุมเห็ดไทยสามารถสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้มั้ยคะ ต้องสกัดด้วยน้ำหรือเอทานอลค่ะ อันตรายมั้ยคะ
  • Date : 31/7/2566 11:13:00
คำตอบ : ตำรายาไทยระบุว่า เมล็ดชุมเห็ดไทยมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน ๆ ช่วยขับปัสสาวะ และช่วยรักษาโรคผิวหนัง

สำหรับการใช้เป็นยาระบาย แก้อาการท้องผูก จะใช้เมล็ดแก่แห้ง คั่วจนเหลือง ขนาด 10-13 กรัมต่อวัน (2-2.5 ช้อนคาว) ต้มเอาน้ำดื่ม สำหรับการใช้ขับปัสสาวะ จะใช้เมล็ดแห้งคั่ววันละ 5-15 กรัม (1-3 ช้อนคาว) ต้มกับน้ำ 1 ลิตร ต้มให้เหลือ 600 มิลลิลิตร แบ่งรับประทานวันละ 3 เวลา หลังอาหาร แต่ห้ามใช้นาน ๆ เพราะจะทำให้ตามัว สำหรับการใช้ภายนอกเพื่อรักษาโรคหิดและกลากเกลื้อน จะนำเมล็ดมาบดผสมกับน้ำมันพืชทาบริเวณที่เป็น

นอกจากนี้การศึกษาทางพิษวิทยาในหนูแรทพบว่าการใช้เมล็ดชุมเห็ดไทยในขนาดสูงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดภาวะไตอักเสบได้

สำหรับการใช้เมล็ดชุมเห็ดไทยในรูปแบบของน้ำมันหอมระเหย หรือข้อมูลเกี่ยวกับการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดชุมเห็ดไทย ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการศึกษาค่ะ

อ้างอิง :
1. นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญพร, บรรณาธิการ. สมุนไพร..ไม้พื้นบ้าน (1). กรุงเทพฯ: บริษัท ประชาชน จำกัด; 2539.
2. ชุมเห็ดไทย. [อินเทอร์เน็ต]. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2553 [เข้าถึงเมื่อ 6 มิ.ย. 2566]. เข้าถึงได้จาก:
https://apps.phar.ubu.ac.th/thaicrudedrug/main.php?action=viewpage&pid=54
3. Pei Y, Wei R, Sun J, Gao H. Safety assessment of freeze-dried powdered Cassiae Semen: evaluation of chronic toxicity (26-week) in Sprague-Dawley rats. Toxicol Rep. 2017;4:143-150. doi: 10.1016/j.toxrep.2017.02.003.